fbpx

Regulamin współpracy

 

1. Wizyty można umawiać telefonicznie pod numerem +48 697 232 960 oraz mailowo kontakt@joannakotek.pl.

2. Telefon jest aktywny przez większość czasu, jednak niekoniecznie możliwe jest jego odebranie. W takich sytuacjach możliwe jest umówienie się za pomocą wiadomości SMS lub poczekanie na oddzwonienie.

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty należy ją odwołać. Spotkania można anulować za pośrednictwem telefonu (najlepiej przez SMS pod numerem: +48 697 232 960). Wizyta jest uznana za odwołaną w momencie uzyskania potwierdzenia odwołania od specjalisty.

4. Umówioną wcześniej wizytę można bezpłatnie odwołać do 24 godzin przed jej terminem. Przy odwołaniu po upływie tego czasu wizyta będzie musiała zostać opłacona lub zostanie odliczona od zakupionego pakietu. Niepojawienie się na wizycie bez odwołania również wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Możliwe jest nieodwołanie wizyty (lub odwołanie jej później) oraz niepojawienie się na niej z przyczyn losowych 2 razy w ciągu roku. Każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. W ramach czasu trwania pakietu ustalany jest z zawodnikiem stały termin spotkań, obowiązujący na czas trwania pakietu. W przypadku wykupienia pakietu na kolejny okres, zawodnik ma pierwszeństwo do rezerwacji tego samego terminu.

6. W przypadku posiadania pakietu spotkań, istnieje możliwość przełożenia wizyty na inny termin (przy odwołaniu wcześniejszym niż 24 godziny). Możliwe terminy zależą od dostępności specjalisty.

7. Niewykorzystane wizyty w ramach pakietu można wykorzystać maksymalnie do 2 miesięcy po jego zakończeniu.

8. Początkowa wizyta konsultacyjna nie wchodzi w skład pakietów – należy zarezerwować ją oddzielnie. Na koniec tego spotkania specjalista proponuje najlepszy (wg wiedzy i doświadczenia) pakiet oraz przedstawia ramowy plan pracy. Pierwsze spotkanie nie obliguje do podjęcia współpracy.

9. W przypadku spóźnienia spotkanie nie będzie przedłużane. Wizyty trwają ok. 50 minut lub ok. 30 min (w zależności od pakietu i ustaleń podjętych ze specjalistą na pierwszym spotkaniu). Specjalista oczekuje na klienta przez maksymalnie połowę czasu przeznaczonego na spotkanie. Jeśli pozostanie mniej niż połowa z zarezerwowanego czasu, taką sytuację traktuje się jak nieobecność.

10. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą przesłać skan podpisanej pisemnej zgody osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług lub na pierwszym spotkaniu pojawić się z opiekunem prawnym.

11. W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny ma prawo do umówienia się na rozmowę (ok. 15 min) w trakcie opłaconego miesiąca współpracy, aby omówić kluczowe kwestie współpracy. Chęć rozmowy opiekun zgłasza za pomocą kontaktu telefonicznego albo mailowego i wspólnie ze specjalistą ustala dogodny termin rozmowy.

12. W czasie trwania pakietu zawodnik ma możliwość dodatkowych konsultacji telefonicznych (ok. 15 min) w ramach wsparcia bezpośredniego przed lub w trakcie zawodów lub turnieju. Chęć odbycia takiej rozmowy należy zgłosić na ostatnim spotkaniu przed terminem zawodów lub SMSowo (z proponowanym terminem rozmowy) co najmniej 2h przed terminem rozmowy.

13. Wizyty odwoływane przez specjalistę – wynikające z dni wolnych i innych okoliczności – są zapowiadane z wyprzedzeniem i nie wiążą się z kosztami.

14. Specjalista ma prawo odwołać konsultację do 24 godzin przed planowanym spotkaniem bez podawania powodu. Jeśli odwołuje spotkanie na mniej niż 24 godziny do sesji, to musi podać powód i ustalić inny termin spotkania.

15. Wizyty on-line odbywają się przez aplikacje Skype, Google Meets lub Whatsapp, po wcześniejszym umówieniu i opłaceniu spotkania lub odpowiedniego pakietu przelewem bankowym.

16. W przypadku problemów technicznych z połączeniem się, spotkanie zostanie przedłużone o odpowiednią ilość czasu, jeśli tylko będzie taka możliwość (wynikająca z dostępności specjalisty).

17. Jeśli problemy techniczne będą występować dłużej niż do połowy przewidzianego czasu spotkania, spotkanie zostanie bezkosztowo przełożone na inny termin (zależny od dostępności specjalisty).

18. O problemach technicznych należy poinformować za pośrednictwem telefonu lub wiadomości SMS na numer +48 697 232 960. W przypadku braku takiej informacji, sytuacja zostanie potraktowana jak spóźnienie lub nieobecność na spotkaniu.

19. Wykupienie konsultacji lub pakietu spotkań jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

20. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem proszę o kontakt poprzez maila kontakt@joannakotek.pl